Dashboard
bulgarian
保加利亚语
Bulgarian: "Въпреки че не познавам "Папагалите" лично, ги смятам за свои приятели. Работим заедно ?от почти 8 години и общуването ми с тях винаги се е основавало на взаимно разбирателство, ?подкрепа и най-вече - доверие. Благодаря ви, приятели! Страхотни сте!"?
中文:虽然我没有很了解我的帕洛特同事们,但我已经把他们当做朋友。我们已经合作有8年了,并且我们的交流总是建立在相互理解,支持,还有最重要的信任之上。谢谢你,伙计们。你们太棒了!